Categories

Avís legal

Desde Participació Ciutadana, a través dels seus webs, busca proporcionar una informació actualitzada i de qualitat sobre els serveis de ciutat.

La informació que es difon per mitjà d’aquest web és la vigent en el moment de la publicació i s’actualitzarà amb la màxima celeritat possible.

L’actualització de la informació facilitada per tercers és responsabilitat de la persona o entitat proveïdora. L’Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior vetllarà perquè els proveïdors d’aquesta informació en garanteixin l’actualització i el respecte segons la normativa vigent.

  • Garanteix la seguretat i la protecció de les dades personals.

L’Ajuntament de Palma posa en coneixement dels usuaris d’aquest web que pot crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que siguin facilitades com a conseqüència de la seva utilització i complint estrictament el que preceptua la legislació en matèria de protecció de dades.

Els usuaris garanteixen la veracitat i l’autenticitat de les informacions i les dades que comuniquen en virtut de la utilització d’aquest web. En aquest sentit, és obligació dels usuaris mantenir actualitzades les informacions i les dades de manera que corresponguin a la realitat en cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i les dades manifestades així com els perjudicis que aquesta informació pugui causar són responsabilitat dels usuaris.

En compliment de la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades de caràcter personal seran recopilades i arxivades en un fitxer de dades el responsable del qual és el Departament d’Informàtica de l’Ajuntament de Palma.

Els usuaris poden exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades recopilades i arxivades. Aquests drets s’han d’exercir mitjançant comunicació escrita dirigida als Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Palma. L’exercici d’aquests drets no afecta de cap manera l’accés al web ni, si s’escau, la condició d’abonat de l’usuari.

Les dades registrades es poden utilitzar amb la finalitat d’efectuar estadístiques, trametre informació científica, gestionar incidències o realitzar estudis de mercat, a més de per a les finalitats per a les quals s’hagin demanat expressament.

Si s’escau, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris es poden comunicar a un tercer només per a complir les finalitats assenyalades anteriorment, ajustant-se al que estableixen els articles 11 i 21 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. En tot cas, s’ha de demanar el consentiment dels interessats quan aquest sigui necessari.

En facilitar les dades de caràcter personal a l’Ajuntament de Palma els usuaris declaren acceptar-ne plenament i sense reserves el tractament per part de l’Ajuntament de Palma.

L’Ajuntament de Palma es compromet a complir l’obligació de guardar secret respecte de les dades de caràcter personal objecte de tractament i declara la seva intenció de posar en pràctica les mesurades d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, tan si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural.

  • Segueix una política de Cookies respectuosa amb la privacitat.

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de cookies que fa aquesta web amb la finalitat d’informar-li amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies pròpies:

Les estrictament necessàries, com ara aquelles que serveixen per a una correcta navegació o les que serveixin per assegurar que el contingut de la pàgina web es carrega de manera eficaç.

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el tràfic i volum de visites d’aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-ho comunicant directament amb Google.

Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies perquè vostè pugui punxar en botons del tipus M’agrada o Compartir.

A qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que estigui usant.

  • És present a diferents xarxes socials i plataformes.

L’Ajuntament és present a diferents xarxes socials i plataformes, com ara Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Quan accediu a qualsevol d’aquestes o altres xarxes heu de tenir en compte que les condicions d’ús aplicables són les que cada plataforma té establertes, les quals no estan determinades per l’Ajuntament.

En el cas que es mostrin vídeos de YouTube s’estarà utilitzant l’API de serveis de YouTube, en la qual s’apliquen:

  • S’ajusta al marc legal en vigor en matèria de responsabilitat pels continguts.

L’Ajuntament assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix Ajuntament. Pel que fa als continguts subministrats per usuaris i tercers, hi són d’aplicació les exclusions de responsabilitat previstes als articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. En particular, pel que fa als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de la llei esmentada.

L’Ajuntament no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que hi pugui haver per accedir al portal ni del mal funcionament d’aquest que sigui atribuïble a causes alienes a l’Ajuntament.


El cor del teu barri

Vivim dies de sensacions inèdites. Milers de famílies de la nostra ciutat estem confinades a les seves cases amb la incertesa de no saber quant durarà aquesta situació ni quines seran les conseqüències en les nostres vides quan tot això acabi. Des de l'Ajuntament de Palma estem fent un enorme esforç per a anticipar-nos a aquestes conseqüències mentre treballem intensament per conscienciar, a tota la població, de la importància de quedar-se a casa per a evitar que es redueixi com més aviat millor el nombre de contagis.

Sabeu que els Casals de barri són com una segona casa, un espai per a trobar-nos, conèixer, compartir i relacionar-nos. Són un espai que crea comunitat, on es promouen els valors del treball en comú, es fomenta el diàleg, la solidaritat, l'associacionisme i la col·laboració, pensant en el desenvolupament del barri i en la millora de la convivència.

Igual que aquests dies no podem desplaçar-nos cap a segones residències, tampoc podem disposar d'aquesta segona casa que són els casals. Per això, hem dissenyat aquesta plataforma de continguts i enllaços a les activitats que habitualment es desenvolupen en els casals. Entenc que en aquests moments és més important que mai donar resposta a les necessitats i demandes de les persones que assistiu a les seves activitats. El nostre projecte comunitari ha

de continuar en marxa, cap virus pot detenir els nostres desitjos de convivència, cal mirar endavant sense deixar a ningú enrere i disposem de les eines necessàries per a continuar amb la majoria de les activitats encara que sigui temporalment a distància.

Us animem a participar i difondre els continguts que us presentem des d'aquí, des d'aquesta nova manera de donar continuïtat als casals, el cor dels nostres barris des d'on propaguem activitats socioeducatives, socioculturals i de formació pensant en l'acolliment, l'oci i la convivència, que respon i s'adequa a les vostres necessitats, demandes i en aquest, cas a les vostres circumstàncies.

Malgrat aquestes circumstàncies, que tots desitgem que acabin com més aviat millor, fem florir l'activitat dels nostres casals. Aconseguim que la nouvinguda primavera s'imposi!

Una abraçada fraternal.

Alberto Jarabo

Regidor de Participació Ciutadana i

Govern Interior